Print Sitemap

Avaleht

OÜ Artiston - 1. septembril 1997. aastal loodud kaasaegne Eesti erakapitalil

põhinev metsa kasvatamisega tegelev ettevõte, mis kuulub Artiston Gruppi.

Artiston OÜ tegevusvaldkonda kuuluvad metsa uuendamine, metsakultuuride ja noorendike hooldamine, metsa ülestöötamine, kasvava metsa raieõiguse võõrandamine, metsamaterjali ostmine, metsa- ja põllumaa kinnistute võõrandamine, metsa hindamine, maa mõõdistamise ja maareformiga seonduva dokumentatsiooni ning asjaajamise korraldamine.

Tegutsemisel lähtutakse loodussäästlikkuse, jätkusuutlikkuse ja seaduskuulekuse põhimõtetest. Kasutatakse kaasaegset tehnikat, mida opereerivad koolitatud ja kogemustega spetsialistid. Ettevõtte edu võtmeks on professionaalsus ja usaldusväärsus.

Osaühingul on neljaliikmeline juhatus:

Raul Vahter
Jaanus Lehtmets
Margo Klaasmägi – juhatuse esimees
Toomas Keskülla

Ettevõtte metsamajandusliku tegevuse peamiseks piirkonnaks on Lääne-ja Ida-Virumaa, Järvamaa ning Jõgevamaa.

Ettevõtte igapäevane juhtimine toimub Lääne-Virumaalt Laekverest, kus asub ka masinapark ja remondibaas.

OÜ Artiston on Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ja Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu liige